返回 4988条检索记录 订阅此检索

|
1. 学生伤害纠纷实用法律手册, xue sheng shang hai jiu fen shi yong fa lv shou ce设置层次: 001003444055出版:北京 : 中国法制出版社, 2007说明:364页 ; 21cm在馆内:可以借出的馆藏:联合网络数字图书馆[D922] (1).

2. 古兰经的故事, Gu Lan Jing De Gu Shi / 穆罕默德 著, Mu Han Mo De Zhu [普通图书]出版:北京 : 新华出版社, 03/01/83说明:352 ; 32开在馆内:可以借出的馆藏:山西水利职业技术学院[B961/01] (4).

3. 谋略典故——蕴含大智慧的132个小故事, Mou Lue Dian Gu——Yun Han Da Zhi Hui De 132 Ge Xiao Gu Shi / 舒乡 邱卫东 主编, Shu Xiang Qiu Wei Dong Zhu Bian [普通图书]出版:北京 : 中国城市出版社, 09/01/02说明:387 ; 32开在馆内:可以借出的馆藏:山西水利职业技术学院[C934-49/02] (5).

4. 中国敬老故事精华(青少年读本), Zhong Guo Jing Lao Gu Shi Jing Hua(Qing Shao Nian Du Ben) / 李宝库 主编, Li Bao Ku Zhu Bian [普通图书]出版:北京 : 华龄出版社, 01/01/04说明:114 ; 32开在馆内:可以借出的馆藏:山西水利职业技术学院[D64/17] (5).

5. 明清案狱故事选, Ming Qing An Yu Gu Shi Xuan / 华东政法学院语文教研室 著, Hua Dong Zheng Fa Xue Yuan Yu Wen Jiao Yan Shi Zhu [普通图书]出版:北京 : 群众出版社, 01/01/83说明:307 ; 32开在馆内:可以借出的馆藏:山西水利职业技术学院[D9/01] (6).

6. 经济卷 制度 现代经济学的故事, Jing Ji Juan Zhi Du Xian Dai Jing Ji Xue De Gu Shi / 谢地 著, Xie Di Zhu [普通图书]出版:长春 : 吉林人民出版社, 08/01/96说明:60 ; 32开在馆内: 无可用的馆藏 撤销(2).

7. 幽默故事, You Mo Gu Shi / 李咏赋 申振新 编译, Li Yong Fu Shen Zhen Xin Bian Yi [普通图书]出版:北京 : 北京师范学院出版社, 12/01/88说明:226 ; 32开在馆内:可供参考的馆藏:山西水利职业技术学院[G633.41/03] (4).

8. 校园新故事──快乐天使, Xiao Yuan Xin Gu Shi──Kuai Le Tian Shi / 李兴 著, Li Xing Zhu [普通图书]出版:北京 : 中国档案出版社, 03/01/98说明:83 ; 32开在馆内:可以借出的馆藏:山西水利职业技术学院[G635.5/01/1] (2).

9. 校园新故事──鲜艳的红领巾, Xiao Yuan Xin Gu Shi──Xian Yan De Hong Ling Jin / 葛谢 著, Ge Xie Zhu [普通图书]出版:北京 : 中国档案出版社, 03/01/98说明:84 ; 32开在馆内:可以借出的馆藏:山西水利职业技术学院[G635.5/01/10] (2).

10. 校园新故事──一只小布猴, Xiao Yuan Xin Gu Shi──Yi Zhi Xiao Bu Hou / 蒋素村 著, Jiang Su Cun Zhu [普通图书]出版:北京 : 中国档案出版社, 03/01/98说明:81 ; 32开在馆内:可以借出的馆藏:山西水利职业技术学院[G635.5/01/11] (2).

11. 校园新故事──沉重的地球仪, Xiao Yuan Xin Gu Shi──Chen Zhong De Di Qiu Yi / 王欣 著, Wang Xin Zhu [普通图书]出版:北京 : 中国档案出版社, 03/01/98说明:80 ; 32开在馆内:可以借出的馆藏:山西水利职业技术学院[G635.5/01/12] (2).

12. 校园新故事──班日志的故事, Xiao Yuan Xin Gu Shi──Ban Ri Zhi De Gu Shi / 边亚因 著, Bian Ya Yin Zhu [普通图书]出版:北京 : 中国档案出版社, 03/01/98说明:72 ; 32开在馆内:可以借出的馆藏:山西水利职业技术学院[G635.5/01/13] (2).

13. 校园新故事──我们的实习老师, Xiao Yuan Xin Gu Shi──Wo Men De Shi Xi Lao Shi / 王冉 著, Wang Ran Zhu [普通图书]出版:北京 : 中国档案出版社, 03/01/98说明:83 ; 32开在馆内:可以借出的馆藏:山西水利职业技术学院[G635.5/01/14] (2).

14. 校园新故事──特别的日子, Xiao Yuan Xin Gu Shi──Te Bie De Ri Zi / 向婉 著, Xiang Wan Zhu [普通图书]出版:北京 : 中国档案出版社, 03/01/98说明:74 ; 32开在馆内:可以借出的馆藏:山西水利职业技术学院[G635.5/01/15] (2).

15. 校园新故事──每一封情书, Xiao Yuan Xin Gu Shi──Mei Yi Feng Qing Shu / 崔涛 著, Cui Tao Zhu [普通图书]出版:北京 : 中国档案出版社, 03/01/98说明:83 ; 32开在馆内:可以借出的馆藏:山西水利职业技术学院[G635.5/01/16] (1).

16. 校园新故事──小鸟飞上蓝天, Xiao Yuan Xin Gu Shi──Xiao Niao Fei Shang Lan Tian / 李雪丽 著, Li Xue Li Zhu [普通图书]出版:北京 : 中国档案出版社, 03/01/98说明:84 ; 32开在馆内:可以借出的馆藏:山西水利职业技术学院[G635.5/01/17] (2).

17. 校园新故事──心雨, Xiao Yuan Xin Gu Shi──Xin Yu / 红丹 著, Hong Dan Zhu [普通图书]出版:北京 : 中国档案出版社, 03/01/98说明:82 ; 32开在馆内:可以借出的馆藏:山西水利职业技术学院[G635.5/01/18] (2).

18. 校园新故事──心头的灯, Xiao Yuan Xin Gu Shi──Xin Tou De Deng / 新雨 著, Xin Yu Zhu [普通图书]出版:北京 : 中国档案出版社, 03/01/98说明:84 ; 32开在馆内:可以借出的馆藏:山西水利职业技术学院[G635.5/01/19] (2).

19. 校园新故事──蓝蓝的天 蓝蓝的梦, Xiao Yuan Xin Gu Shi──Lan Lan De Tian Lan Lan De Meng / 张小澜 著, Zhang Xiao Lan Zhu [普通图书]出版:北京 : 中国档案出版社, 03/01/98说明:83 ; 32开在馆内:可以借出的馆藏:山西水利职业技术学院[G635.5/01/2] (2).

20. 校园新故事──智慧故事, Xiao Yuan Xin Gu Shi──Zhi Hui Gu Shi / 张娟 著, Zhang Juan Zhu [普通图书]出版:北京 : 中国档案出版社, 03/01/98说明:80 ; 32开在馆内:可以借出的馆藏:山西水利职业技术学院[G635.5/01/20] (2).