返回 123条检索记录 订阅此检索

|
1. 马克思恩格斯全集 第二十卷, Ma Ke Si En Ge Si Quan Ji Di Er Shi Juan / 马克思恩格斯 著, Ma Ke Si En Ge Si Zhu [普通图书]出版:北京 : 人民出版社, 03/01/71在馆内:可以借出的馆藏:山西水利职业技术学院[A1/49] (4). 撤销(1).

2. 马克思恩格斯全集 第二十一卷, Ma Ke Si En Ge Si Quan Ji Di Er Shi Yi Juan / 马克思恩格斯 著, Ma Ke Si En Ge Si Zhu [普通图书]出版:北京 : 人民出版社, 09/01/65在馆内:可以借出的馆藏:山西水利职业技术学院[A1/50] (4). 撤销(1).

3. 马克思恩格斯全集 第二十二卷, Ma Ke Si En Ge Si Quan Ji Di Er Shi Er Juan / 马克思恩格斯 著, Ma Ke Si En Ge Si Zhu [普通图书]出版:北京 : 人民出版社, 05/01/65说明:863 ; 32开在馆内:可以借出的馆藏:山西水利职业技术学院[A1/51] (4). 撤销(1).

4. 马克思恩格斯全集 第二十四卷, Ma Ke Si En Ge Si Quan Ji Di Er Shi Si Juan / 马克思恩格斯 著, Ma Ke Si En Ge Si Zhu [普通图书]出版:北京 : 人民出版社, 12/01/72说明:649 ; 32开在馆内:可以借出的馆藏:山西水利职业技术学院[A1/52] (4). 撤销(1).

5. 马克思主义论社会主义精神文明, Ma Ke Si Zhu Yi Lun She Hui Zhu Yi Jing Shen Wen Ming / 空军政治部宣传部 著, Kong Jun Zheng Zhi Bu Xuan Chuan Bu Zhu [普通图书]出版:北京 : 中国人民大学出版社, 07/01/86说明:272 ; 32开在馆内:可以借出的馆藏:山西水利职业技术学院[A164/2] (4). 撤销(3).

6. 马克思主义哲学原理, Ma Ke Si Zhu Yi Zhe Xue Yuan Li / 吉林省编写绒 主编, Ji Lin Sheng Bian Xie Rong Zhu Bian [普通图书]出版:吉林省 : 吉林省人民出版社, 05/01/83说明:464 ; 32开在馆内:可以借出的馆藏:山西水利职业技术学院[B0/20] (9). 撤销(3).

7. 马克思主义学习指导, Ma Ke Si Zhu Yi Xue Xi Zhi Dao / 魏积温 著, Wei Ji Wen Zhu [普通图书]出版:成都 : 四川大学出版社, 01/01/90在馆内:可以借出的馆藏:山西水利职业技术学院[B0-0/43] (10). 撤销(1).

8. 《马克思主义哲学学习纲要》学习辅导, 《Ma Ke Si Zhu Yi Zhe Xue Xue Xi Gang Yao》Xue Xi Fu Dao / 赵文斌 陈永信 著, Zhao Wen Bin Chen Yong Xin Zhu [普通图书]出版:北京 : 社会科学文献出版社, 06/01/90在馆内:可以借出的馆藏:山西水利职业技术学院[B0-0/44] (16). 撤销(1).

9. 《马克思主义基础》教学参考, 《Ma Ke Si Zhu Yi Ji Chu》Jiao Xue Can Kao / 吴铎 著, Wu Duo Zhu [普通图书]出版:北京 : 经济科学出版社, 06/01/93说明: ; 32开在馆内:可以借出的馆藏:山西水利职业技术学院[B0-0/45] (12). 可供参考的馆藏:山西水利职业技术学院[B0-0/06/上下] (8).

10. 《马克思主义基础》习题集, 《Ma Ke Si Zhu Yi Ji Chu》Xi Ti Ji / 吴铎 著, Wu Duo Zhu [普通图书]出版:北京 : 经济科学出版社, 06/01/93说明:241 ; 32开在馆内:可以借出的馆藏:山西水利职业技术学院[B0-0/46] (12). 可供参考的馆藏:山西水利职业技术学院[B0-0/07] (4).

11. 《马克思主义基础》教学大纲, 《Ma Ke Si Zhu Yi Ji Chu》Jiao Xue Da Gang / 国家教委 著, Guo Jia Jiao Wei Zhu [普通图书]出版:北京 : 经济科学出版社, 06/01/93说明:96 ; 32开在馆内:可以借出的馆藏:山西水利职业技术学院[B0-0/47] (8). 可供参考的馆藏:山西水利职业技术学院[B0-0/08] (4).

12. 马克思主义基础, Ma Ke Si Zhu Yi Ji Chu / 吴铎 主编, Wu Duo Zhu Bian [普通图书]出版:北京 : 经济科学出版社, 06/01/93说明:275 ; 32开在馆内:可以借出的馆藏:山西水利职业技术学院[B0-0/48] (12). 可供参考的馆藏:山西水利职业技术学院[B0-0/09/上] (8).

13. 马克思主义基础, Ma Ke Si Zhu Yi Ji Chu / 何可泰 许万珍 主编, He Ke Tai Xu Wan Zhen Zhu Bian [普通图书]出版:北京 : 高等教育出版社, 06/01/91说明:450 ; 32开在馆内:可以借出的馆藏:山西水利职业技术学院[B0-0/49] (8). 可供参考的馆藏:山西水利职业技术学院[B0-0/12] (3).

14. 《马克思主义哲学学习纲要》思索题和难点解答, 《Ma Ke Si Zhu Yi Zhe Xue Xue Xi Gang Yao》Si Suo Ti He Nan Dian Jie Da / 本书编写组 主编, Ben Shu Bian Xie Zu Zhu Bian [普通图书]出版:北京 : 法律出版社, 02/01/90说明:230 ; 32开在馆内:可以借出的馆藏:山西水利职业技术学院[B0-0/13] (58).

15. 《马克思主义基础》教学参考, 《Ma Ke Si Zhu Yi Ji Chu》Jiao Xue Can Kao / 吴 铎 主编, Wu Duo Zhu Bian [普通图书]出版:北京 : 经济科学出版社, 06/01/92说明:448 ; 32开在馆内:可以借出的馆藏:山西水利职业技术学院[B0-0/50] (12). 可供参考的馆藏:山西水利职业技术学院[B0-0/14] (6).

16. 马克思主义基础, Ma Ke Si Zhu Yi Ji Chu / 吴铎 著, Wu Duo Zhu [普通图书]出版:北京 : 经济科学出版社, 06/01/90说明:308 ; 32开在馆内:可以借出的馆藏:山西水利职业技术学院[B0-0/51] (8). 可供参考的馆藏:山西水利职业技术学院[B0-0/25/上下] (6).

17. 马克思主义哲学学习纲要问题解答, Ma Ke Si Zhu Yi Zhe Xue Xue Xi Gang Yao Wen Ti Jie Da / 吴廷勇 庞元正 主编, Wu Ting Yong Pang Yuan Zheng Zhu Bian [普通图书]出版:北京 : 中共中央党校出版社, 07/01/90说明:268 ; 32开在馆内:可以借出的馆藏:山西水利职业技术学院[B0-0/52] (12). 可供参考的馆藏:山西水利职业技术学院[B0-0/26] (4).

18. 《马克思主义基础》教学参考, 《Ma Ke Si Zhu Yi Ji Chu》Jiao Xue Can Kao / 吴铎 著, Wu Duo Zhu [普通图书]出版:北京 : 经济科学出版社, 07/01/90说明:349 ; 32开在馆内:可以借出的馆藏:山西水利职业技术学院[B0-0/53] (8). 可供参考的馆藏:山西水利职业技术学院[B0-0/29/上下] (4).

19. 马克思主义哲学基础教程, Ma Ke Si Zhu Yi Zhe Xue Ji Chu Jiao Cheng / 孙显元 主编, Sun Xian Yuan Zhu Bian [普通图书]出版:合肥 : 中国科学技术大学出版社, 08/01/90说明:355 ; 32开在馆内:可以借出的馆藏:山西水利职业技术学院[B0-0/54] (8). 可供参考的馆藏:山西水利职业技术学院[B0-0/32] (3).

20. 马克思主义哲学基本原理, Ma Ke Si Zhu Yi Zhe Xue Ji Ben Yuan Li / 上海市高校编写 主编, Shang Hai Shi Gao Xiao Bian Xie Zhu Bian [普通图书]出版:上海 : 上海人民出版社, 02/01/83说明:331 ; 32开在馆内:可以借出的馆藏:山西水利职业技术学院[B01/02] (13). 可供参考的馆藏:山西水利职业技术学院[B01/02] (1).